KÖZÉRDEKBŐL NYILVÁNOS ADATOK

1. A Társaság adatai:

Cégnév: Kreatív Európa Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév: Kreatív Európa Nonprofit Kft.
Székhely: 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 18.
Cégjegyzékszám: 01-09-183578
Adószáma: 24810944-2-43
Telefon: (+36 1) 300 7202
E-mail: info@kreativeuropa.hu

2. A Társaság alapítója

A Társaság alapítója és egyben kizárólagos tulajdonosa a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt.

Az Alapító adatai:

Cégnév: Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített cégnév: Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt.
Székhely: 1145 Budapest, Róna u. 174.
Cégjegyzékszám: 01-10-047056
Adószáma: 23376159-2-42
Telefon: (+36 1) 461 1320
E-mail: nfi@nfi.hu

3. A Társaság felügyelete

A Társaság Felügyelőbizottsága 3 tagból áll.

A Felügyelőbizottság elnöke:
Tóth Melinda - a Nemzeti Filmintézet főkönyvelője
toth.melinda@nfi.hu
Felügyelőbizottsági tag: Márkus Eszter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának osztályvezetője
eszter.agnes.markus@emmi.gov.hu
Felügyelőbizottsági tag: Dr. Jung Zsuzsanna - a Nemzeti Filmintézet vezérigazgató helyettese
jung.zsuzsanna@nfi.hu

4. A Társaság feladatai

A Társaság az Európai Unió Kreatív Európa programjának magyarországi információs irodájaként működik, tevékenységét az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai felügyelet mellett látja el. A Társaság az alábbi feladatokat végzi
 1. tájékoztatást nyújt a programról és népszerűsíti azt;
 2. a programmal kapcsolatban segítséget nyújt a kulturális és kreatív ágazatok számára, és alapszintű tájékoztatást nyújt az uniós szakpolitika keretében igénybe vehető egyéb támogatásokról, segítséget nyújt a pályázatok elkészítéséhez;
 3. ösztönzi a határokon átnyúló együttműködést a kulturális és kreatív ágazatokon belül;
 4. támogatja az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) munkáját a programban résztvevő tagállamok kulturális és kreatív ágazataival kapcsolatos segítségnyújtás révén, például az ezekre az ágazatokra vonatkozó adatok szolgáltatásával;
 5. segítséget nyújt a Bizottság részére a program eredményeiről és hatásairól szóló megfelelő kommunikáció és tájékoztatás nyújtásában;
 6. elősegíti a nyújtott uniós támogatás és a Magyarország tekintetében elért eredményekre vonatkozó információk közlését és terjesztését;
 7. kulturális és mozgókép szakmai rendezvényeket, információs napokat, vásárokat, fórumokat szervez;
 8. kulturális és mozgókép szakmai kiadványokat szerkeszt és kiad;
 9. kulturális és mozgókép szakmai oktatást szervez

5. A Társaság vagyona

A Társaság induló vagyona alapító okiratában kerül meghatározásra. A Társaság nonprofit gazdasági társaság, gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak a létesítő okiratban meghatározott céljainak megvalósítása érdekében, a célok megvalósítását nem veszélyeztetve végez. A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. A Társaság szolgáltatásaiból a vonatkozó jogszabályi feltételek mellett bárki részesülhet. A Társaság bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti.

6.A köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének átláthatóbbá tétele és takarékosabb működésének előmozdítása érdekében a 2009. év CXXII. Tv. 2. § (2) bekezdésben foglaltaknak eleget téve a Kreatív Európa Nonprofit Kft. az alábbi információkat teszi közzé:

 • Kreatív Európa közzététel 2017
 • Kreatív Európa közzététel 2018
 • Kreatív Európa közzététel 2019
 • Kreatív Európa közzététel 2021
 • Kreatív Európa közzététel 2022
 • 7. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének átláthatóbbá tétele és takarékosabb működésének előmozdítása érdekében a 2009. év CXXII. Tv. 2. § (3) bekezdésben foglaltaknak eleget téve a Kreatív Európa Nonprofit Kft. nettó 5 millió forint/év értékhatárt elérő vagy meghaladó szerződései:

  8. További dokumentumok:

 • A Társaság Alapító Okirata (AO)
 • A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)
 • A Társaság szervezeti felépítése

 • Előtársasági beszámoló
 • Éves beszámoló 2014
 • Éves beszámoló 2015
 • Éves beszámoló 2016
 • Éves beszámoló 2017
 • Éves beszámoló 2018
 • Éves beszámoló 2019
 • Éves beszámoló 2020